EdB Administratie & Advies, wij doen waar wij goed in zijn zodat u dat ook kunt blijven doen!

Financieel advies, bedrijfsadministratie, belastingaangiften.

Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe wij werken, met welke gegevens en uiteraard hoe wij met deze gegevens omgaan. Daarom treft u hieronder een aantal documenten aan die u kunt downloaden in Pdf-formaat.

EdB Administratie & Advies werkt enkel op vooraf schriftelijk vastgestelde verwerkings overeenkomst, daarnaast zijn wij wettelijk verplicht om een up to date privacyverklaring en algemene voorwaarden te hebben. Om deze altijd te kunnen raadplegen, hebben wij er voor gekozen om deze documenten hieronder als downloadbare PDF aan te bieden.

Onze verwerkingsovereenkomst is hier te downloaden:

Verwerkingsovereenkomst%20EdB%20Administratie.pdf

Onze Privacyverklaring kunt u hier downloaden:

Privacy%20verklaring%20EdB%20Administratie.pdf

Onze Algemene voorwaarden treft u hier:

Algemene%20voorwaarden%20EdB%20Administratie.pdf


 

 

DISCLAIMER
Op het gebruik van deze website(www.edb-fiscaal.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door gebruik te maken van deze website, word u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

GEBRUIK VAN INFORMATIE
Edb Administratie & Advies streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat EdB Administratie& Advies niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd al een vervanging van juridisch advies. Aan de Informatie kunnen geen rechten worden ontleend. EDB Administratie & Advies aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en het ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen EdB Administratie & Advies en de gebruiker van de website ontstaan. 

EMAIL

EdB Administratie & Advies garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico's. Door zonder inscriptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met EDB Administratie & Advies te corresponderen, accepteert u dit risico.

HYPERLINKS

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. EdB Administratie & Advies heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. EdB Administratie & Advies aanvaardt dan ook gene aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit gebruik van websites van derden.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle publicaties en uitingen van EdB Administratie &Advies zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd,, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat EdB Administratie & Advies daarvoor vooraf schriftelijke toestemming heeft gegeven.